Tất cả các địa phương đều nghiêm khắc chấp hành Nghị quyết 32; việc kiểm tra, đốn đốc, nhắc nhở vẫn rốt ráo được thực hiện. Tuy vậy, trên thực tế, việc cấm xe 3-4 bánh tự chế lưu thông vẫn đang gặp nhiều điều khó xử: Người dân vẫn vừa vi phạm vừa... nhòm chính quyền; còn các cơ quan hữu trách vẫn... nhắc nhở làm chính.