Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Bài 3: Củng cố ngay đội ngũ cán bộ làm chính sách

Gốc

10 năm qua phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” ở TP Hải Phòng bên cạnh những kết quả đạt được cũng còn một số tồn tại bất cập. Nổi bật nhất là đội ngũ cán bộ làm công tác chính sách ở xã, phường, thị trấn luôn thay đổi hoặc kiêm nhiệm thêm việc khác.

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.xahoi.chinhsachxahoi.39093.qdnd