Bài 3: Gắn học tập với xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Gốc
Trong 5 năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp của thành phố Hà Nội luôn xác định học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về 'Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện 'tự diễn biến', 'tự chuyển hóa' trong nội bộ'. Qua đó, đã phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu trong giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, đơn vị.

Quận ủy Tây Hồ đã xây dựng tiêu chí chuẩn mực đạo đức ở mỗi vị trí công tác làm cơ sở để đánh giá cán bộ, đảng viên và chất lượng tổ chức cơ sở Đảng vào cuối năm. Trong ảnh: Cán bộ bộ phận "một cửa" quận Tây Hồ luôn làm hài lòng người dân đến giao dịch.

Cơ sở để đánh giá cán bộ, đảng viên

5 năm qua, Thành ủy Hà Nội đã chỉ đạo việc kiểm điểm cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Trong đó, hằng năm mỗi cán bộ, đảng viên xây dựng bản cam kết, kế hoạch thực hiện để theo dõi, làm căn cứ kiểm điểm, đánh giá chất lượng đảng viên.

Với Đảng bộ quận Hai Bà Trưng, việc học tập và làm theo Bác được hệ thống chính trị của quận đưa vào chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nghị quyết của cấp ủy và nội dung sinh hoạt định kỳ của chi bộ.

Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Nam cho hay, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng luôn là nhiệm vụ then chốt, quan trọng với phương châm xây dựng tổ chức Đảng các cấp vững mạnh cả về tư tưởng, chính trị, tổ chức và đạo đức. Điều quan trọng là việc học tập và làm theo Bác phải trở thành hành động tự giác, thường xuyên của cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị từ quận tới cơ sở trong sạch, vững mạnh.

Theo Bí thư Quận ủy Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng, việc lồng ghép nội dung học tập và làm theo Bác với thực hiện nhiệm vụ thường xuyên luôn được quận triển khai một cách chủ động từ cơ sở. Quận đã xây dựng tiêu chí chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên ở mỗi vị trí công tác được phân công. Đây là cơ sở để đánh giá cán bộ, đảng viên và chất lượng tổ chức cơ sở Đảng vào cuối năm.

Tại quận Hoàng Mai, việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ đã giúp nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên. “Thực hiện nghiêm việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình có tác dụng cảnh báo, giáo dục, răn đe, hạn chế được tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên của Đảng bộ quận”, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Xuân Phong cho biết.

Bí thư Huyện ủy Quốc Oai Nguyễn Văn Thọ cho rằng, cụ thể hóa việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ bằng các mô hình hay, hiệu quả, sáng tạo, phù hợp với từng ngành, lĩnh vực, đặc biệt trong tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm, hiệu quả thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu là hết sức quan trọng.

Nhiệm vụ then chốt, quan trọng

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ, Đảng ủy, Ban chỉ huy Công an quận Đống Đa xác định, đây là một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Thượng tá Tạ Văn Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng Công an quận Đống Đa thông tin: “Các đơn vị đã quán triệt, thực hiện nghiêm trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Đồng thời, tăng cường lãnh đạo nâng cao văn hóa ứng xử của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân trong tình hình mới, triển khai kế hoạch tổ chức cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” trong toàn lực lượng nhằm thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TƯ gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng”.

Trong khi đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố chỉ đạo cấp ủy cơ sở xây dựng kế hoạch đăng ký và thực hiện sinh hoạt chuyên đề, đồng thời hướng dẫn nội dung, cách thức sinh hoạt một cách thiết thực, hiệu quả. Nội dung sinh hoạt tập trung vào việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; chất lượng công tác tham mưu, gắn với nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, qua đó góp phần nâng cao công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Từng nhiều năm giảng dạy, nghiêm túc nghiên cứu Chỉ thị số 05-CT/TƯ, Thạc sĩ Đặng Thị Minh Hảo (Khoa Xây dựng Đảng, Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong) khẳng định, lý luận về xây dựng Đảng là một trong những nội dung cơ bản trong tư tưởng của Người. “Hệ thống phong cách Hồ Chí Minh là một chỉnh thể từ tư duy đến hành động, thể hiện trong lãnh đạo, sinh hoạt, làm việc, ứng xử. Vì thế, học tập và làm theo phong cách của Người là nội dung mang tính toàn diện để đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình hiện nay”, Thạc sĩ Đặng Thị Minh Hảo nhấn mạnh.

Đánh giá về việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng thời gian qua, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Bùi Huyền Mai cho biết, thành phố đã chỉ đạo thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm. Qua đó đã tạo được chuyển biến mạnh mẽ trong công tác xây dựng Đảng; năng lực lãnh đạo của cấp ủy Đảng từ thành phố đến cơ sở được nâng lên, góp phần giải quyết tốt những vấn đề phát sinh trong thực tiễn.

“Đảng bộ thành phố Hà Nội luôn gương mẫu, đi đầu thực hiện các Nghị quyết Trung ương 4, 6, 7 (khóa XII) gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhờ vậy đã đạt kết quả toàn diện và quan trọng, tạo nền tảng xây dựng Đảng bộ thành phố trong sạch, vững mạnh”, đồng chí Bùi Huyền Mai khẳng định.

(Còn nữa)

Đình Hiệp - Hương Ly

Nguồn Hà Nội Mới http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/998244/bai-3-gan-hoc-tap-voi-xay-dung-chinh-don-dang