Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Bài 3: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức

Báo Nhân Dân
Gốc

ND - Đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức là nội dung thứ ba của chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2001-2010. Thực hiện chương trình tổng thể đến thời điểm hiện nay, nhiều địa phương coi đây là nội dung quan trọng nhất cần tập trung làm tốt cho đến khi kết thúc thời hạn thực hiện chương trình.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=108033&sub=50&top=37