Như đã thông tin, việc giảm ngập cho TPHCM đang trông chờ vào 4 dự án lớn vay vốn ODA nhưng tiến độ các dự án này hiện rất ì ạch. Trong khi đó, theo một nhận định khác, những dự án chống ngập mà TP đang thực hiện cũng chỉ mang tính tình thế và không thể giải quyết vấn đề được một cách căn cơ.