Sau khi đã đi qua những làng quê và những thành phố của nhiều nước Đông-Nam Á, chúng tôi tới Trung Quốc vào tháng 12-2007 và tháng 1-2008, một đất nước mà càng đi về phía Tây-Bắc thì nguồn nước càng khan hiếm và quý giá. Trên bình diện cả nước, tính theo đầu người, Trung Quốc thiếu hụt nước nghiêm trọng.