Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Bãi bỏ 5 quyết định quy phạm pháp luật

Báo Đồng Nai
Gốc

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 30/2022/QĐ-UBND ngày 6-7-2022 về việc bãi bỏ 5 quyết định quy phạm pháp luật của UBND tỉnh đã ban hành. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25-7-2022.

Cụ thể 5 quyết định được bãi bỏ gồm: Quyết định số 44/2013/QĐ-UBND ngày 22-7-2013 ban hành quy định về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND ngày 30-6-2015 ban hành quy định về xử lý kỷ luật đối với những người hoạt động không chuyên trách tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 4-2-2016 về việc ban hành quy chế phối hợp lập hồ sơ và tổ chức cai nghiện ma túy trên địa bàn; Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 5-4-2016 ban hành biểu mẫu trong công tác lập hồ sơ và tổ chức cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Đồng Nai theo Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 4-2-2016 của UBND tỉnh; Quyết định số 49/2017/QĐ-UBND ngày 29-12-2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp lập hồ sơ và tổ chức cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 4-2-2016 của UBND tỉnh và bổ sung các biểu mẫu kèm theo Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 5-4-2016 của UBND tỉnh.

An Nhân