Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Bãi bỏ 75 thủ tục hành chính thuế

Bộ Tài chính vừa ban hành các quyết định công bố thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành, sửa đổi thay thế, bị bãi bỏ trong lĩnh vực thuế, hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ.

Bãi bỏ 75 TTHC thuế và 1 TTHC thuộc lĩnh vực hải quan

Bãi bỏ 75 TTHC thuế và 1 TTHC thuộc lĩnh vực hải quan

Cụ thể, tại Quyết định 1462/QĐ-BTC ngày 22.7.2022, Bộ Tài chính đã công bố 31 TTHC mới ban hành, 114 TTHC sửa đổi thay thế, 75 TTHC bãi bỏ trong lĩnh vực thuế và 1 TTHC trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1.1.2022.

Đối với danh mục TTHC bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính bao gồm khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ; khai thuế GTGT đối với hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh; khai thuế GTGT đối với hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh; khai thuế GTGT đối với cơ sở sản xuất thủy điện hạch toán phụ thuộc EVN, trường hợp nhà máy thủy điện nằm chung trên địa bàn các tỉnh…

Đối với danh mục TTHC được thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính gồm có khai thuế GTGT đối với phương pháp khấu trừ đối với hoạt động sản xuất kinh doanh thay thế cho khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ; khai thuế GTGT đối với phương pháp trực tiếp trên GTGT thay cho khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên GTGT; khai thuế TTĐB đối với sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế TTĐB thay thế cho khai thuế TTĐB…

Ngoài ra, trong danh mục TTHC mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính bao gồm khai quyết toán thuế TNDN đối với người nộp thuế có đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh khác tỉnh, thành phố nơi có trụ sở chính có thu nhập được hưởng ưu đãi thuế TNDN; thay đổi kỳ tính thuế GTGT, TNDN từ tháng sang quý; khai thuế GTGT, TNCN phải nộp theo tháng tăng thêm so với số đã kê khai theo quý; khai các khoản thu về hoa hồng dầu khí, tiền đọc, sử dụng tài liệu dầu, khí; khai tạm tính tiền lãi dầu, khí nước chủ nhà được chia từ các hợp đồng phân chia sản phẩm…

Cũng trong ngày 22.7.2022, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 1464/QĐ-BTC về việc công bố TTHC mới ban hành, sửa đổi thay thế, bị bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính. Theo đó, 4 TTHC mới được ban hành, 15 TTHC sửa đổi, thay thế và 11 TTHC bị bãi bỏ.

Lê Hùng

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/kinh-te-phat-trien/bai-bo-75-thu-tuc-hanh-chinh-thue-i296759/