Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Bãi bỏ bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử từ ngày 1-11-2020

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ. Một trong những nội dung đáng chú ý nhất tại Nghị định 123 là bãi bỏ quy định tại Khoản 2 và Khoản 4, Điều 35 của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP về bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử từ 1-11-2020, đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh.

Nghị định 123/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-7-2022, quy định việc quản lý, sử dụng hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ; việc quản lý, sử dụng chứng từ khi thực hiện các thủ tục về thuế, thu phí, lệ phí và quy định nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ.

Nghị định khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin áp dụng quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử của nghị định này trước ngày 1-7-2022.

Ngọc Liên

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/tieu-diem/202010/bai-bo-bat-buoc-su-dung-hoa-don-dien-tu-tu-ngay-1-11-2020-3027232/