Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Bài giải sáng tạo sẽ được cộng điểm thưởng

Gốc

Hanoinet – “Mức điểm thưởng do cán bộ chấm thi đề xuất và do Trưởng môn chấm thi trình trưởng ban chấm thi quyết định, nhưng không vượt quá 1 điểm.”

Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=56&NewsId=77469