(HHT_Online) Chùm giải thưởng xuyên suốt, tôn vinh nỗ lực của các nhạc sĩ, ca sĩ trong suốt năm qua...