Lần đầu tiên trong gần 4 năm Bài hát Việt, Bài hát của tháng do HĐTĐ bình chọn - giải thưởng cao nhất của chương trình- đã được chia đều cho 2 khúc. Đó là “Phố chiều” của Thành Vương và “Li ti” của Sa Huỳnh – 2 ca khúc của liveshow tháng 7.