Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Bài học hòa giải thành công ở Kon Tum

Gốc

Những năm qua UBND tỉnh Kon Tum luôn chỉ đạo Sở Tư pháp phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, cùng các ngành liên quan, các địa phương hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi kiểm tra việc thành lập, củng cố, kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ hòa giải tại các xã, phường, thị trấn...

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.nhipcaubandoc.43523.qdnd