(CafeF) - Sự sa sút và sụp đổ của Bear Stearns cho ta thấy chân lý mới và cũ. Chân lý cũ luôn đúng là khi tiền mặt khan hiếm, ai có nhiều tiền, kẻ đó là vua. > JP Morgan Chase nâng giá Bear Stearns lên 5 lần/ Lịch sử - kim chỉ nam cho tương lai