Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Bài học về quy hoạch canh tác các giống lúa chất lượng cao

Trong lúc ngậm đắng nhìn lúa, gạo ngoại lấn át ngay trên sân nhà, ngành nông nghiệp ĐBSCL mới sực tỉnh: cũng tại lâu nay chỉ chăm chăm lo xuất khẩu mà quên mất nhu cầu trong nước

Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/kinhte/2008/11/171594