100% đại biểu HĐND Quảng Trị nhất trí bãi nhiệm tư cách đại biểu HĐND tỉnh của nguyên Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Vĩnh Linh Tạ Quang Lễ.