"Các em có 7 phút để chuẩn bị cho một vụ cướp ngân hàng", đó là bài tập của vị giáo sư mang họ He tại trường Đại học Quảng Đông (Trung Quốc), dành cho các học viên lớp thư ký.