Bài toán “tam nông” ở đồng bằng sông Cửu Long

Gốc
QĐND Online - Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) gồm thành phố Cần Thơ và 12 tỉnh là vùng sản xuất nông nghiệp và thủy sản lớn nhất cả nước, có nhiều tiềm năng và nguồn lực phát triển, hiện đóng góp khoảng 18% GDP của cả nước. Nói đến ĐBSCL là nói đến nông thôn, nông nghiệp và nông dân. Vậy ĐBSCL cần giải bài toán “tam nông” này như thế nào...

Tin nóng

Tin mới