Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Bãi vàng Phước Sơn, lao động như nô lệ

Báo Sài Gòn Giải Phóng
Gốc

Với chiêu thức tuyển lao động trẻ đi trồng rừng và chế biến gỗ, một người với giấy giới thiệu và hợp đồng lao động của Công ty TNHH Phước Minh đã tuyển 33 thanh niên ở hai xã A Ngo và Hồng Trung, huyện A Lưới nhưng sau đó lại đẩy họ vào bãi vàng ở  Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam để bóc lột sức lao động