(Toquoc) - Đến đảo Bali (Indonesia) người ta có cảm giác như đến hòn đảo của các vị thánh thần. Nhưng không chỉ vậy, nhiều đồ vật cũng nhắc nhở rằng chúng ta đang ở thế kỷ XXI.