Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Bám sát địa bàn, giữ vững trật tự, trị an

Báo Nhân Dân
Gốc

ND - Trong nhiều năm, Phòng Bảo vệ Chính trị 4 (PA38) Công an tỉnh Hà Tây luôn xung kích trên mặt trận bảo vệ an ninh chính trị, chủ động phòng ngừa, đấu tranh, chống tội phạm; tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết dứt điểm tình hình phức tạp trong nội bộ nhân dân và các khu, cụm, điểm công nghiệp, giữ vững trật tự an ninh trên địa bàn góp phần cải thiện môi trường đầu tư.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=124236&sub=67&top=40