Đường tới Bamboo Airways của đại gia Dương Công Minh

Đường tới Bamboo Airways của đại gia Dương Công Minh

Chủ tịch Sacombank Dương Công Minh làm cố vấn cho HĐQT Bamboo Airways

Chủ tịch Sacombank Dương Công Minh làm cố vấn cho HĐQT Bamboo Airways

Ông Dương Công Minh làm Cố vấn cao cấp Hội đồng quản trị Bamboo Airways

Ông Dương Công Minh làm Cố vấn cao cấp Hội đồng quản trị Bamboo Airways

Ông Dương Công Minh làm Cố vấn cao cấp của Bamboo Airways

Ông Dương Công Minh làm Cố vấn cao cấp của Bamboo Airways

Ông Dương Công Minh làm cố vấn cao cấp HĐQT tại Bamboo Airways

Ông Dương Công Minh làm cố vấn cao cấp HĐQT tại Bamboo Airways

Chủ tịch Sacombank Dương Công Minh là Cố vấn cao cấp HĐQT Bamboo Airways

Chủ tịch Sacombank Dương Công Minh là Cố vấn cao cấp HĐQT Bamboo Airways

Ông Dương Công Minh làm Cố vấn cao cấp Hội đồng quản trị của Bamboo Airways

Ông Dương Công Minh làm Cố vấn cao cấp Hội đồng quản trị của Bamboo Airways

Đại gia Dương Công Minh 'ra mặt' ở Bamboo Airways

Đại gia Dương Công Minh 'ra mặt' ở Bamboo Airways

Đại gia Dương Công Minh bất ngờ làm cố vấn cấp cao cho Bamboo Airways

Đại gia Dương Công Minh bất ngờ làm cố vấn cấp cao cho Bamboo Airways

Ông Dương Công Minh làm cố vấn HĐQT Bamboo Airways

Ông Dương Công Minh làm cố vấn HĐQT Bamboo Airways

Ông Dương Công Minh làm Cố vấn cao cấp HĐQT của Bamboo Airways

Ông Dương Công Minh làm Cố vấn cao cấp HĐQT của Bamboo Airways

Hé lộ vai trò của Chủ tịch Him Lam Dương Công Minh tại Bamboo Airways

Hé lộ vai trò của Chủ tịch Him Lam Dương Công Minh tại Bamboo Airways

Ông Dương Công Minh làm cố vấn cao cấp HĐQT Bamboo Airways

Ông Dương Công Minh làm cố vấn cao cấp HĐQT Bamboo Airways

Ông Dương Công Minh làm Cố vấn cao cấp HĐQT của Bamboo Airways

Ông Dương Công Minh làm Cố vấn cao cấp HĐQT của Bamboo Airways

Cựu Phó tổng giám đốc Vietnam Airlines gánh vai Chủ tịch HĐQT Bamboo Airways

Cựu Phó tổng giám đốc Vietnam Airlines gánh vai Chủ tịch HĐQT Bamboo Airways

Chân dung tân Chủ tịch Bamboo Airways Nguyễn Ngọc Trọng

Chân dung tân Chủ tịch Bamboo Airways Nguyễn Ngọc Trọng

Chân dung tân Chủ tịch Bamboo Airways

Chân dung tân Chủ tịch Bamboo Airways

Bamboo Airways tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

Bamboo Airways tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022