Bamboo Capital hoàn tất tăng vốn lên nghìn tỷ đồng, Ô tô 1-5 trở thành cổ đông lớn

Gốc
Chỉ gần 30% số cổ phần chào bán được các cổ đông hiện hữu đăng ký mua vào. Hơn 40 triệu cổ phần còn lại đã được đơn vị tư vấn, CTCK Maritimebank (MSI), bảo lãnh và phân phối.

Bamboo Capital hoàn tất tăng vốn lên nghìn tỷ đồng, Ô tô 1-5 trở thành cổ đông lớn - Ảnh 1

CTCP Bamboo Capital (mã BCG-HoSE) vừa công bố kết quả đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Đợt phát hành được diễn ra khá nhanh chóng từ 13/6 đến 7/7/2016. Theo kế hoạch ban đầu, BCG dự kiến sẽ chào bán tăng vốn điều lệ lên gấp 2,5 lần từ 407 tỷ đồng lên 1.050 tỷ đồng.

Thời gian các cổ đông đăng ký mua cổ phần là từ 13/6 đến 4/7. Số lượng cổ phiếu được cổ đông hiện hữu mua vào chỉ đạt gần 18,3 tỷ đồng, tương đương 29,97% lượng cổ phiếu chào bán. Hơn 42,75 triệu cổ phiếu còn lại đã được xử lý hết, bao gồm 40 triệu cổ phần được bảo lãnh và phân phối bởi CTCP Chứng khoán Maritimebank (MSI) và 2,75 triệu cổ phần phân phối theo hình thức khác và bị hạn chế chuyển nhượng một năm. Tổng số người đăng ký mua là 5 cá nhân/ổ chức.

Tới ngày 7/7, sau khi kết thúc đợt chào bán, BCG hiện có ba cổ đông lớn bao gồm ông Nguyễn Hồ Nam, CTCP Ô tô 1-5 và CTCP Thành Vũ Tây Ninh.

Ô tô 1-5 trước đó chưa nắm giữ cổ phần tại BCG. Hai doanh nghiệp này không phải là những đối tác xa lạ. Vào cuối tháng 12/2015, hai bên đã ký kết hợp tác chiến lược. Theo đó, Bamboo Capital sẽ là đơn vị tư vấn về tài chính cũng như thu xếp vốn và niêm yết chứng khoán cho Ôtô 1-5 trong năm 2016. Hội đồng quản trị Ôtô 1-5 tạo điều kiện thuận lợi để BCG tham gia đầu tư vào Ôtô 1-5 với tỷ lệ nắm giữ trên 50% trong năm 2016.

Tin nóng

Tin mới