Báo Pháp Luật TP.HCM số ra ngày 15-1 có bài viết “Trường giáo dục đào tạo và giải quyết việc làm số 2 (Trường 2): Cán bộ “xà xẻo” đất công”.