Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Ban CHQS huyện Như Xuân chi trả chế độ theo quyết định 49, quyết định 62 của Thủ tướng Chính phủ

Sáng 2-1, Ban chỉ huy quân sự huyện Như Xuân đã tổ chức chi trả chế độ trợ cấp một lần và cấp Giấy chứng nhận cho các đối tượng hưởng chế độ theo Quyết định 49 và quyết định 62 của Thủ tướng Chính phủ.

Trong đợt này, huyện Như Xuân có 173 đối tượng ở 16 xã, thị trấn được nhận chế độ trợ cấp 1 lần. Ban chỉ huy quân sự huyện Như Xuân đã tiến hành chi trả cho các đối tượng được hưởng chế độ với mức là: Trợ cấp 2,7 triệu đồng đối với đối tượng dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ; mức trợ cấp 3,7 triệu đồng đối với các đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc theo Quyết định 62 của Thủ tướng chính phủ. Tổng tổng số tiền chi trả đợt này là gần 400 triệu đồng.

Những đối tượng được chi trả đợt này là những người trực tiếp và thân nhân những người tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào và là dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ… nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước.

Đây là chủ trương chính sách đúng đắn, hợp lòng dân của Đảng và Nhà nước ta nhằm ghi nhận và tôn vinh những người có công lao đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế. Thể hiện sâu sắc truyền thống “Uống nước nhớ nguồn - đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc, có ý nghĩa chính trị - xã hội và nhân văn sâu sắc. Đồng thời động viên các đối tượng yên tâm, phấn khởi, tin tưởng tuyệt đối vào các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước.

Quỳnh Nga

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/quoc-phong-an-ninh/ban-chqs-huyen-nhu-xuan-chi-tra-che-do-theo-quyet-dinh-49-quyet-dinh-62-cua-thu-tuong-chinh-phu/112506.htm