Mải xem phim, thấy cô con gái 2 tuổi đang cầm tờ tranh các con vật, giật giật áo hỏi "bố ơi con gì này?", anh Hưng gắt lên, "con mèo, ra mà hỏi mẹ ấy!". Anh rất ghét khi bị con làm phiền như vậy.