Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Bạn có khả năng kiểm soát công việc?

Gốc

Hanoinet - Thực tế bạn đang để mọi người "điều khiển" công việc và sự nghiệp của mình. Đã đến lúc bạn cần nhìn nhận lại những gì đã đạt được và những gì chưa đạt; nghiêm túc và tích cực hơn trong công việc cũng như chịu khó tiếp thu lời khuyên và ý kiến của mọi người hơn.

Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=58&NewsId=76904