Bạn có phong cách lãnh đạo không

Gốc
Bạn tự thấy mình là người hợp với vai trò là trợ lý hơn hay lãnh đạo hơn?

Bạn có phong cách lãnh đạo không - Ảnh 1

1. Bạn là người rất tuân thủ luật lệ giao thông?

Đúng

Không

Bình thường

Maruko (theo Sohu)

Tin nóng

Tin mới