Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Ban Dân vận Tỉnh ủy Khánh Hòa: Triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm

Sáng 1-8, Ban Dân vận Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và sơ kết Khối thi đua ban dân vận các huyện, thị, thành ủy. Ông Trần Ngọc Thanh - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy và các vị Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Từ nay đến cuối năm, ban dân vận các cấp tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2022. Cùng với đó, phối hợp chỉ đạo đại hội hội cựu chiến binh các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027; Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027…

6 tháng đầu năm, công tác dân vận trên địa bàn tỉnh tiếp tục đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động. Các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thường xuyên chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, đẩy mạnh phong trào “Dân vận khéo”, các phong trào thi đua… Trong 6 tháng, toàn tỉnh đã tổ chức 21 lớp tập huấn, bồi dưỡng chính trị và nghiệp vụ cho 1.287 cán bộ dân vận, hội nông dân, hội phụ nữ và đại biểu HĐND các cấp.

H.DUNG

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/chinh-tri/202208/ban-dan-van-tinh-uy-khanh-hoa-trien-khai-nhiem-vu-nhung-thang-cuoi-nam-8258860/