Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Ban Dân vận Trung ương sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2022

Ngày 15/7, Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang Võ Nguyên Nam chủ trì điểm cầu An Giang.

Quang cảnh hội nghị điểm cầu An Giang

6 tháng đầu năm 2022, công tác dân vận của hệ thống chính trị tiếp tục có chuyển biến tích cực, góp phần thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng, đối ngoại, cải thiện và nâng cao đời sống của nhân dân.

Các cấp ủy, tổ chức Đảng đã quan tâm lãnh, chỉ đạo công tác dân vận; kịp thời quán triệt triển khai, ban hành nhiều văn bản gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, trong đó có các văn bản về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo và việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Công tác dân vận của các cơ quan nhà nước tập trung cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, thực hiện chuyển đổi số mạnh mẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở và có sự phối hợp chặt chẽ hơn với các cơ quan liên quan trong công tác vận động nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước.

Đặc biệt, các phong trào thi đua yêu nước được đẩy mạnh với nhiều hình thức phong phú, phong trào thi đua “Dân vận khéo” tiếp tục lan tỏa trong các lĩnh vực đời sống xã hội...

Hội nghị thống nhất triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 tập trung thực hiện hoàn thành các đề án, nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và cấp ủy về công tác dân vận. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQVN, tổ chức chính trị xã hội; chủ động nắm tình hình dân tộc, công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc; tăng cường kiểm tra các chính sách dân tộc Chương trình mục tiêu quốc gia. Tiếp tục thực hiện tốt phong trào thi đua "Dân vận khéo", xây dựng nông thôn mới và các phong trào thi đua yêu nước...

HẠNH CHÂU