- Rất nhiều thứ bạn thực hiện hàng ngày đều đang sai cách. Ngay từ việc uống cà phê, tại sao bạn vẫn thấy mệt mỏi dù vừa dùng một tách cà phê? Chính là do bạn uống sai thời điểm. Việc đi cầu hàng ngày tưởng chừng đơn giản, hóa ra tư thế ngồi chúng ta đa phần đều đang thực hiện sai. Và còn rất nhiều cái sai nữa, rất đơn giản nhưng không mấy ai để ý...Vậy khắc phục những cái sai đó bằng cách nào?

Bích Thủy (Theo BuzzFeed)