THỪA THIÊN HUẾ VỚI 50 NĂM THỰC HIỆN DI CHÚC CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

THỪA THIÊN HUẾ VỚI 50 NĂM THỰC HIỆN DI CHÚC CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Ngày 23/8, tại thành phố Huế, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với các đơn vị liên quan...

30 liên quan

Những tư liệu quý '50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh'

Những tư liệu quý '50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh'

Hơn 700 tư liệu được lựa chọn trưng bày, triển lãm giới thiệu toàn diện về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng,...

30 liên quan

Quảng Ninh: Triển lãm ảnh 'Chủ tịch Hồ Chí Minh - Cuộc đời và sự nghiệp'

Quảng Ninh: Triển lãm ảnh 'Chủ tịch Hồ Chí Minh - Cuộc đời và sự nghiệp'

Sáng nay 23.8, tại Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh đã tổ chức khai mạc triển lãm ảnh...

30 liên quan

'Thừa Thiên Huế - 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh'

'Thừa Thiên Huế - 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh'

y là chủ đề Hội thảo khoa học do Sở Văn hóa - Thể thao Thừa Thiên Huế, Hội Khoa học Lịch sử Thừa Thiên Huế...

30 liên quan

Hơn 700 tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh được trưng bày tại Thư viện Quốc gia

Hơn 700 tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh được trưng bày tại Thư viện Quốc gia

Nhân dịp 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, 50 năm ngày mất của Người (1969 - 2019), từ ngày 22/8...

30 liên quan

Thừa Thiên - Huế - 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thừa Thiên - Huế - 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày 23/8, tại thành phố Huế, Sở Văn hóa và Thể thao Thừa Thiên - Huế phối hợp với Hội Khoa học lịch sử Thừa...

30 liên quan

Thừa Thiên- Huế - 50 năm Thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thừa Thiên- Huế - 50 năm Thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày 23-8, tại TP Huế, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên - Huế phối hợp Hội Khoa học lịch sử tỉnh, Trường...

30 liên quan

Triển lãm sách - ảnh 'Chủ tịch Hồ Chí Minh sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta'

Triển lãm sách - ảnh 'Chủ tịch Hồ Chí Minh sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta'

Ngày 23-8, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ tổ chức Triển lãm sách và hình ảnh chuyên đề 'Chủ tịch...

30 liên quan

Thừa Thiên Huế - 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thừa Thiên Huế - 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày 23.8, Sở VHTT phối hợp với Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội thảo khoa học Thừa Thiên...

30 liên quan

Hành trình vươn tới những ước mơ - 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hành trình vươn tới những ước mơ - 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 23-8, tại Bảo tàng Quân Khu 5 (TP Đà Nẵng), Cục chính trị Quân khu 5 phối hợp với Bảo tàng Hồ Chí Minh...

30 liên quan

Triển lãm chặng đường 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Triển lãm chặng đường 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày 23/8, tại Bảo tàng Quân Khu 5, TP Đà Nẵng, Cục Chính trị Quân khu 5 phối hợp với Bảo tàng Hồ Chí Minh...

30 liên quan

Triển lãm 'Hành trình vươn tới những ước mơ - 50 năm thực hiện Di chúc của Bác'

Triển lãm 'Hành trình vươn tới những ước mơ - 50 năm thực hiện Di chúc của Bác'

Sáng 23/8, tại Bảo tàng Quân khu 9 (Cần Thơ), Cục Chính trị Quân khu 9 tổ chức khai mạc triển lãm chuyên đề...

30 liên quan

Hành trình vươn tới những ước mơ - 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hành trình vươn tới những ước mơ - 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 – 2019) và 74 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc...

30 liên quan

Hơn 700 tư liệu quý trong '50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh'
Hơn 700 tư liệu quý trong '50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh' - Ảnh 1
Hơn 700 tư liệu quý trong '50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh' - Ảnh 2
Hơn 700 tư liệu quý trong '50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh' - Ảnh 3

Hơn 700 tư liệu quý trong '50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh'

Thư viện Quốc gia Việt Nam vừa khai mạc triển lãm '50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh'. Với hơn...

30 liên quan

Tư tưởng vì nước, vì dân trong Di chúc Hồ Chí Minh

Tư tưởng vì nước, vì dân trong Di chúc Hồ Chí Minh

Yêu nước, thương dân, tất cả vì dân vì nước là suy nghĩ thường trực, nhất quán, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong...

30 liên quan

Thừa Thiên - Huế: Tọa đàm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thừa Thiên - Huế: Tọa đàm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hơn 100 cán bộ Công đoàn (CĐ) đã tham dự tọa đàm CĐ Thừa Thiên - Huế thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí...

30 liên quan

50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Hành trình vươn tới những ước mơ!

50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Hành trình vươn tới những ước mơ!

Trưng bày chuyên đề 'Hành trình vươn tới những ước mơ - 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh...

30 liên quan

Cần Thơ triển lãm ảnh 50 năm thực hiện Di chúc của Bác

Cần Thơ triển lãm ảnh 50 năm thực hiện Di chúc của Bác

Sáng 20/8, Bảo tàng thành phố Cần Thơ tổ chức khai mạc triển lãm ảnh '50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch...

30 liên quan

Cần Thơ tổ chức triển lãm ảnh '50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh'

Cần Thơ tổ chức triển lãm ảnh '50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh'

Ngày 20-8, TP Cần Thơ tổ chức triển lãm ảnh '50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh'. Đây là hoạt...

30 liên quan

Triển lãm ảnh '50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh'

Triển lãm ảnh '50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh'

Ngày 20/8, tại Cần Thơ, Bảo tàng thành phố Cần Thơ phối hợp cùng Bảo tàng Hồ Chí Minh (Chi nhánh TP Hồ Chí...

30 liên quan

THỪA THIÊN - HUẾ: PHÁT ĐỘNG HÀNH TRÌNH THEO CHÂN BÁC

THỪA THIÊN - HUẾ: PHÁT ĐỘNG HÀNH TRÌNH THEO CHÂN BÁC

Nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019), ngày 19-8, Tỉnh Đoàn Thừa Thiên...

30 liên quan

TRUYỀN LỬA LÝ TƯỞNG CHO THANH NIÊN TRONG THỜI ĐẠI MỚI

TRUYỀN LỬA LÝ TƯỞNG CHO THANH NIÊN TRONG THỜI ĐẠI MỚI

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành một phần trong Di chúc để nói về vai trò của thanh niên và công tác thanh niên...

30 liên quan

'Di chúc của Bác - Nguồn sáng dẫn đường'

'Di chúc của Bác - Nguồn sáng dẫn đường'

Thiết thực kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam vừa...

30 liên quan