Một nhóm các nhà thiên văn học quốc tế cho hay đã vẽ được bản đồ cấu trúc lớn nhất từ trước đến nay của loại vật chất bí ẩn được biết đến với cái tên vật chất tối (dark matter).