Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Bạn đọc đóng góp quỹ XHTT ngày 17-09-2007

Báo Đầu Tư
Gốc

Hồ Thị Huân, Q4: 200.000đ; Chị Thu, Q7: 50.000đ; Chị Huỳnh, Q3: 300.000đ; Trần Thị Tuyết Hoa, P1Q8: 2.000.000đ; Đoàn TNCS Sở Tài chính TP.HCM: 1.500.000đ; Ngô Thanh Sang, Q1: 200.000đ;

Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/xa_hoi_tu_thien/tam_long_vang/2007/10/mlnews.2007-10-09.1808756056