Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Bạn đọc đóng góp quỹ XHTT ngày 23-12-2008

Báo Đầu Tư
Gốc

Nguyễn Mạnh Hoàng, Q Bình Tân: 100.000đ; Nguyễn Thanh Hằng, Tân Quý, Q Tân Phú: 200.000đ; Nguyễn Văn Đá, Q PN: 300.000đ; Bạn đọc, Q Bình Thạnh: 1.000.000đ; Tân, Trân, Q3: 500.000đ; Đặng Thị Chưng, Nguyễn Thị Bích, P13Q4: 150.000đ;

Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/xa_hoi_tu_thien/tam_long_vang/2008/12/20081224.77080.html