Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Bạn đọc đóng góp quỹ XHTT ngày 28-11-2008

Báo Đầu Tư
Gốc

Thu Nguyệt, P15Q Bình Thạnh: 200.000đ; Nguyễn Thị Liễu, Q7: 300.000đ; Bằng: 100.000đ; Cương: 400.000đ; Bạn đọc, VK Mỹ: 2.000.000đ; Lê Hoa Kim, Q1: 900.000đ; Bạn đọc, Q3: 100.000đ; Phạm Thị Ngọc Lan, Q1: 500.000đ; Bạn đọc, Q10: 500.000đ;

Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/xa_hoi_tu_thien/tam_long_vang/2008/11/20081209.42451.ca