Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Bạn đọc đóng góp quỹ XHTT ngày 30-6-2008

Báo Đầu Tư
Gốc

Kim Sen, Q3: 400.000đ; Anh Tiến, P7Q6: 300.000đ; Chị Kiều, P Bến Thành, Q1: 1.000.000đ; Vân, Thiên, Q Tân Bình: 2.000.000đ; Hội đồng hương tỉnh hà Tĩnh: 200.000.000đ; Nguyễn Hồng Khoát, Q TĐ: 200.000đ; Nguyễn Thị Bích Vân, Q4: 600.000đ;

Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/xa_hoi_tu_thien/tam_long_vang/mlfolder.2007-12-28.6251781353/mlfolder.2007-12-28.8400377487/mlnews.2008-07-02.0666136881