Bạn đọc đóng góp quỹ XHTT ngày 31-12-2008

Gia đình Dương Văn Tỷ, Q TĐ: 150.000đ; Phạm Thị Bích Trâm: 500.000đ; Thiên Kim, Q1: 100.000đ; Anh Phong, Q1: 400.000đ; Bạn đọc, Q1: 1.000.000đ; Thảo, Q5: 200.000đ; Bạn đọc, Q Bình Thạnh: 3.000.000đ; Huỳnh Thị Thanh Thủy, Q Tân Phú: 500.000đ;...

Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/xa_hoi_tu_thien/tam_long_vang/2008/12/20090101.77574.html