Ban Giao bưu vận và Ban Thông tin liên lạc Trung ương Cục miền Nam đón nhận danh hiệu AHLLVTND

Gốc
(DĐDN) - Sáng ngày 15/8, tại TP HCM, Bộ Thông tin và Truyền thông và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân cho Ban Giao bưu vận và Ban Thông tin liên lạc Trung ương Cục miền Nam.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan |gắn Huy hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân
lên lá cờ truyền thống của Ngành Thông tin và Truyền thông

Từ năm 1954-1961 ngành Giao bưu, Thông tin tổ chức đường dây thông tin liên lạc bí mật phục vụ Xứ ủy Nam Bộ. Trước yêu cầu mới của cuộc Cách mạng giải phóng miền Nam, vào ngày 23/1/1961, Hội nghị lần thứ III Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa III) đã quyết định thành lập lại Trung ương Cục miền Nam thay cho Xứ ủy Nam Bộ, trực tiếp lãnh đạo cách mạng miền Nam.

Lực lượng chiến sỹ giao bưu, thông tin đã không quản hy sinh để giữ vững đường dây thông tin liên lạc luôn thông suốt từ Bắc vào Nam, từ Trung ương Cục miền Nam đi đến các chiến trường, bảo vệ các đường dây, chuyển công văn, tài liệu, chủ trương, nghị quyết của Trung ương Cục; tổ chức các phiên liên lạc của Trung ương Cục, mã dịch điện mật của đối phương… Với tinh thần kiên trung, trong hơn 20 năm kháng chiến chống Mỹ, lực lượng giao bưu, thông tin Trung ương Cục đã làm nên những chiến công vẻ vang, góp phần quan trọng vào thắng lợi chung của sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Ban Giao bưu vận đã tổ chức tiếp nhận, vận chuyển hàng ngàn tấn vũ khí, khí tài, hàng hóa phục vụ chiến trường; đưa đón hàng triệu lượt cán bộ, chiến sĩ an toàn. Ban Thông tin liên lạc đã thiết lập được mạng lưới thông tin luôn thông suốt từ Trung ương đến các Khu, Tỉnh với hàng trăm đài các loại; lưu thoát được hàng chục nghìn bức điện; phục vụ hàng nghìn phiên liên lạc cho Trung ương Cục.

Những chiến công vẻ vang của Ban Giao bưu vận và Ban Thông tin liên lạc Trung ương Cục miền Nam đã góp phần hun đúc nên truyền thống “Trung thành – Dũng cảm – Tận tụy – Sáng tạo – Nghĩa tình” của ngành Bưu điện.

Những chiến sĩ giao bưu mưu trí, sáng tạo trong công việc để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ Cách mạng giao phó, như: Viết tài liệu “tàng hình” bằng bạch chỉ; vận dụng hàng trăm cách ngụy trang để vận chuyển tài liệu, che dấu thiết bị điện đài; trong điều kiện thiếu thốn vẫn tự chế, lắp ráp được các thiết bị thu phát vô tuyến điện; tạo ra các cụm đài thật, tín hiệu giả (đài B6) để đánh lạc hướng đối phương…Để làm nên những chiến công ấy, đã có 5.000 cán bộ, chiến sĩ giao bưu, thông tin Trung ương Cục miền Nam anh dũng hy sinh, hàng nghìn người mang thương tật suốt đời.

Màu nền, viền, kiểu dáng của chữ hay hộp đều có thể thay đổi.Năm 2012, VNPT đã hoàn thành tách Tổng công ty Bưu chính Việt Nam (VietnamPost) ra hoạt động độc lập, tạo điều kiện thuận lợi để cả VNPT và VietnamPost cùng phát triển. VietnamPost cũng đã cơ bản hoàn thành xây dựng chiến lược phát triển giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020. Theo đó, dự kiến các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận và năng suất lao động của VietnamPost qua các năm sẽ liên tục tăng cao, trong đó mức tăng trưởng doanh thu bình quân là 14%; lợi nhuận tăng trưởng bình quân 52% và năng suất lao động tăng khoảng 16%.

Bích Thủy

Email Print

Trung ương Cục miền Nam, Dịch vụ Internet, Truyền thông, Viễn thông, Tổng Công ty

Tin nóng

Tin mới