(SGGP). – Ngày 25-3, tại Hà Nội, Trung tâm Lưu trữ quốc gia III - Cục Văn thư lưu trữ Nhà nước đã tổ chức lễ giao nhận “Hồ sơ, kỷ vật cán bộ đi B” cho 4 tỉnh Bạc Liêu, Bình Định, Gia Lai và Tây Ninh.

Tổng số hồ sơ bàn giao trong dịp này gồm 6.483 bộ, trong đó hồ sơ của tỉnh Bình Định chiếm tới 5.422 bộ. Sau khi tiếp nhận, các tỉnh sẽ trao trả cho cán bộ đi B của tỉnh. Việc làm này tạo điều kiện thuận lợi cho các cán bộ đi B trước đây cũng như người thân của họ được nhanh chóng giải quyết chế độ chính sách. M.An