Ngày 25/3, tại Hà Nội, Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, đã tổ chức lễ giao nhận "Hồ sơ, kỷ vật cán bộ đi B" của 4 tỉnh: Bạc Liêu, Bình Định, Gia Lai và Tây Ninh.

Tổng số hồ sơ của cán bộ đi B ở 4 tỉnh là 6.483 hồ sơ, trong đó Bạc Liêu: 568 hồ sơ; Bình Định: 5.442 hồ sơ; Gia Lai: 196 hồ sơ; Tây Ninh: 278 hồ sơ; cùng với 1.353 kỷ vật và 4.323 ảnh. Ông Vũ Xuân Hưởng, Giám đốc Trung tâm Lưu trữ quốc gia III đặt hy vọng và tin tưởng với những tài liệu này sẽ giúp được nhiều cán bộ đi B cũng như thân nhân của họ nhanh chóng giải quyết chế độ chính sách và được hưởng quyền lợi chính đáng của mình. Những kỷ vật kháng chiến sẽ là báu vật thiêng liêng trong lòng mỗi cán bộ đi B cũng như thân nhân của họ. Trong những năm tới, Trung tâm sẽ tiếp tục sao và chuyển hồ sơ, kỷ vật cán bộ đi B cho các tỉnh, thành còn lại trong cả nước. Với gần 56.000 hồ sơ, kỷ vật của cán bộ đi B (những cán bộ, chiến sĩ miền Nam tập kết ra Bắc, tham gia lao động sản xuất trên miền Bắc và những cán bộ miền Bắc theo yêu cầu của cách mạng đã vào Nam công tác theo con đường dân sự), đã được Trung tâm Lưu trữ quốc gia III chỉnh lý, sắp xếp khoa học để phục vụ thực hiện các chính sách đối với người có công với cách mạng. Các cán bộ đi B và người thân có thể tìm kiếm thông tin hồ sơ, kỷ vật tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, ở địa chỉ 34 Phan Kế Bính, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại 043.8326291/8347997