Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Bàn giao mặt bằng đất nông nghiệp đúng tiến độ được thưởng 3 triệu đồng

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - Chủ sử dụng đất nông nghiệp có đủ điều kiện được bồi thường về đất theo quy định, nếu bàn giao mặt bằng đúng tiến độ do Hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư quận, huyện quy định thì được thưởng 3.000đ/m2 đất, nhưng không quá 3 triệu đồng/chủ sử dụng đất.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=47&NewsId=36358