UBND TP Hà Nội đã có Quyết định số 105/2009/QĐ-UBND ban hành bảng giá tối thiểu xây dựng nhà ở, nhà tạm, nhà xưởng, kho thông dụng trên địa bàn để làm căn cứ tính lệ phí trước bạ, thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản.

Bảng giá tối thiểu xây dựng mới nhà ở, nhà tạm, nhà xưởng, kho thông dụng sẽ được điều chỉnh hàng năm theo chỉ số giá xây dựng do Bộ Xây dựng công bố. Giá tối thiểu xây dựng mới tính cho 1m2 sàn căn hộ của từng căn hộ riêng lẻ áp dụng trong trường hợp chuyển nhượng, trước bạn căn hộ riêng lẻ trong nhà có nhiều căn hộ do nhiều hộ sử dụng được tính bằng giá 1m2 sàn xây dựng chia cho 0.7. Đối với nhà xây thô giá được tính bằng 0,7 lần giá hoàn thiện. Giá xây dựng mới nhà làm việc, trụ sở cơ quan được vận dụng theo giá nhà ở. Đối với nhà tạm, vật kiến trúc khác nếu có phát sinh thì căn cứ giá theo quy định tại quyết định 40/2008/QĐ-UBND ngày 22/10/2008 của UBND thành phố Hà Nội. Bảng giá tối thiểu xây dựng mới nhà ở, nhà tạm đối với nhà từ 9 tầng trở lên có giá từ 5.160.000/m2 đến 6.440.000đ/m2 tùy theo số tầng. Đối với nhà từ 8 tầng trở xuống Với nhà cao 8 tầng trở xuống mức giá cao nhất là 4.679.000 đ/m2 và thấp nhất là 1.122.000 đ/m2. Biệt thự hạng 1 có giá xây dựng 4.239.000 đ/m2; biệt thự hạng 2 giá 4.710.000 đ/m2; biệt thự hạng 3 giá 5.197.000 đ/m2; biệt thự hạng 4 giá 5.730.000 đ/m2. Nhà tạm tường xây gạch 220, cao 3m trở xuống nền lát gạch xi măng, gạch chỉ hoặc láng xi măng có đánh màu có giá 1.400.000đ/m2. Nhà tạm được xây dựng các loại vật liệu khác có giá tối thiểu xây dựng từ 284000đ/m2 đến 939000đ/m2. Xem chi tiết quyết định 105/2009/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội tại đây. Nguyễn Đức Khánh