(NLĐ) – UBND TPHCM vừa ban hành phương án phòng tránh, ứng phó khi bão đổ bộ trực tiếp vào TP nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do bão gây ra

Theo đó, tất cả các ngành, các cấp thực hiện nghiêm phương châm “bốn tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, vật tư - phương tiện và kinh phí tại chỗ, hậu cần tại chỗ) và “ba sẵn sàng” (chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả). Trước khi bão đổ bộ, các cơ quan, đơn vị tổ chức trực ban 24/24 giờ để kịp thời ứng phó với các tình huống xảy ra.
Bố trí lực lượng hướng dẫn điều tiết giao thông tại các bến phà, đò ngang, đò dọc. Thông tin cảnh báo qua điện thoại di động về diễn biến của bão trong thời gian 48 giờ trước khi bão đổ bộ vào TP. Xây dựng phương án bảo vệ kho tàng, kho hóa chất, các bãi rác. Tổ chức trợ giúp, cung ứng hàng hóa, chất đốt, lương thực, thực phẩm thiết yếu… cho người dân sơ tán, di dời.