Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Ban hành qui định các cơ sở hóa chất phải tổ chức diễn tập ứng phó sự cố

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 82/2022/NĐ-CP ngày 18/10/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.

Ban hành qui định các cơ sở hóa chất phải tổ chức diễn tập ứng phó sự cố

Cơ sở hóa chất phải tổ chức diễn tập ứng phó sự cố.

Cơ sở hóa chất phải tổ chức diễn tập ứng phó sự cố.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 82/2022/NĐ-CP ngày 18/10/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất. Nghị định này quy định hàng năm các cơ sở hóa chất phải tổ chức diễn tập phương án ứng phó sự cố hóa chất đã được xây dựng trong Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất với sự chứng kiến hoặc chỉ đạo của đại diện cơ quan quản lý chuyên ngành địa phương.

Thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định 1271/QĐ-TTg ngày 19/10/2022 thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ. Cụ thể, ông Nguyễn Đức Chi, Thứ trưởng Bộ Tài chính là thành viên Ban Chỉ đạo thay ông Tạ Anh Tuấn. Ông Nguyễn Danh Huy, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải thay ông Nguyễn Ngọc Đông nghỉ hưu theo chế độ.

Phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chung đô thị Thừa Thiên Huế

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa ký Quyết định 1261/QĐ-TTg ngày 19/10/2022 phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chung đô thị Thừa Thiên Huế đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065. Mục tiêu đến năm 2030, Thừa Thiên Huế là một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của khu vực Đông Nam Á về văn hóa, du lịch và y tế chuyên sâu; một trong những trung tâm lớn của cả nước về khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao; quốc phòng, an ninh được bảo đảm vững chắc; Đảng bộ, chính quyền và toàn hệ thống chính trị vững mạnh; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân đạt mức cao.

Quang Thương