Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Ban hành quyết định thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối với 13/18 tổ chức

UBND tỉnh cho biết, đến nay, đã ban hành quyết định thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối với 13/18 tổ chức trong vùng dự án Sân bay Long Thành với diện tích đất thu hồi đạt hơn 1,8 ngàn ha. Tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ đã chi trả cho các tổ chức là hơn 927 tỷ đồng.

Đối với 5 tổ chức còn lại gồm: Công ty CP Hóa An, Công ty CP Đồng Tân, Công ty CP Xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng Biên Hòa, Công ty TNHH Xây dựng thương mại Hồng Phát và Công ty TNHH Hưng nghiệp Formosa dự kiến UBND tỉnh sẽ hoàn thành công tác thu hồi đất, bồi thường trong tháng 6-2020.

Lê Văn

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/kinhte/202006/ban-hanh-quyet-dinh-thu-hoi-dat-va-phe-duyet-phuong-an-boi-thuong-ho-tro-doi-voi-1318-to-chuc-3007107/