Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Ban hành Quyết định về quyền hạn của Cục Di sản

Gốc

(HNMO) - Mới đây, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ra Quyết định số 27/2008/QĐ-BVHTTDL về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Di sản văn hóa, trong đó có nhiều quy định cụ thể đối với ngành bảo tồn- bảo tàng.

Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/54/164986