TÌM GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY KINH TẾ LÀNG NGHỀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

TÌM GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY KINH TẾ LÀNG NGHỀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

# Hưởng ứng Cuộc vận động 'Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển...

18 liên quan

Tập đoàn Hanaka khánh thành nhà máy cơ khí trọng điểm Quốc gia

Tập đoàn Hanaka khánh thành nhà máy cơ khí trọng điểm Quốc gia

Ngày 27/12 tại tỉnh Bắc Ninh, Tập đoàn Hanaka đã tổ chức Lễ cắt băng khánh thành nhà máy sản xuất máy biến...

18 liên quan

Khánh thành nhà máy sản xuất máy biến áp (MBA) 220-500kV cơ khí trọng điểm Quốc gia của tập đoàn Hanaka

Nhà máy sản xuất máy biến áp (MBA) 220-500kV cơ khí trọng điểm Quốc gia của tập đoàn Hanaka vừa chính thức...

18 liên quan

Khánh thành nhà máy cơ khí trọng điểm Quốc gia của Tập đoàn Hanaka

Ngày 27/12 tại tỉnh Bắc Ninh đã diễn ra Lễ cắt băng khánh thành nhà máy sản xuất máy biến áp (MBA) 220-500kV...

18 liên quan

Mở cơ chế cho 11 triệu người, 1,7 tỷ USD xuất khẩu

Cả nước có trên 5.400 làng nghề và làng có nghề, thu hút khoảng 11 triệu lao động tham gia.Song, vấn đề đặt...

18 liên quan

Khánh thành nhà máy sản xuất máy biến áp 220 - 500kV

Trong khuôn khổ Diễn đàn 'Doanh nghiệp, doanh nhân hiến kế hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế...

18 liên quan

'Sức khỏe' làng nghề

Chiều 27/12, Ban Kinh tế Trung ương; Tỉnh ủy Bắc Ninh; Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bắc Ninh tổ chức Diễn đàn 'Doanh...

18 liên quan

'Doanh nhân, doanh nghiệp tư nhân hiến kế hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế làng nghề'

Trên 500 đại biểu, gồm đại diện các Hiệp hội Làng nghề Việt Nam, Hội doanh nhân trẻ tỉnh Bắc Ninh và đại diện...

18 liên quan

Kinh tế làng nghề bất cập về quy hoạch, đất đai và ô nhiễm môi trường

Theo ông Nguyễn Văn Bình, kinh tế làng nghề có nhiều đóng góp tích cực nhưng đã bộc lộ nhiều vấn đề từ quy...

18 liên quan

Làng nghề truyền thống góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động

Chiều 27-12, tại Bắc Ninh, Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Diễn đàn doanh nghiệp, doanh nhân hiến kế hoàn thiện...

18 liên quan

Phát triển kinh tế làng nghề: Cần có chính sách phù hợp

Các sản phẩm làng nghề của cả nước đã xuất khẩu sang khoảng 160 quốc gia, vùng lãnh thổ, kim ngạch xuất khẩu...

18 liên quan

Doanh nhân hiến kế hoàn thiện cơ chế chính sách phát triển kinh tế làng nghề

Chiều 27/12, tại thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Tỉnh ủy Bắc Ninh, Hội Doanh...

18 liên quan

Doanh nhân Bắc Ninh tổ chức diễn đàn hiến kế phát triển kinh tế làng nghề

Hưởng ứng Cuộc vận động 'Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển...

18 liên quan