Bạn là nam thần vạn người mê Tiêu Nại hay mỹ nữ vẻ ngoài bình hoa, nhưng nội tâm mạnh mẽ cao siêu Bối Vi Vi vậy?

1. Bạn thường xuyên vô duyên vô cớ nhớ lại chuyện cũ?

Ban la ai trong 'Yeu em tu cai nhin dau tien' - Anh 1

Đúng

Không

Bình thường

Maruko (theo Sohu)