[Kênh14] – Đã bao giờ em chịu dừng lại để suy nghĩ, và nhận ra rằng mình đã bán cái quý giá nhất của mình với giá có 6000 đồng thôi không??